Hoppa till sidans innehåll

Kompletterande information inför Tennis Syds årsmöte 30 mars

23 MAR 2019 09:59
Till förbundets årsmöte kommer förbundsstyrelsen att lägga fram ett förslag om ny avgiftsstruktur. En avgiftshöjning är aviserad.
  • Uppdaterad: 23 MAR 2019 09:59

Som Tennis Syd tidigare meddelat har Svenska Tennisförbundet initierat en översyn och modernisering avseende Svensk Tennis organisation. Bland annat så har förbundet under året (2018) skickat ut en enkät där klubbarna uppmanades att ge sin syn. Förbund och regioner har under året aktivt arbetat med självbilder, funktioner, styrning mm.

Svensk Tennis Syd har aktivt deltagit i processen och är liksom Tennis Sverige i övrigt övertygade om att organisationen kan effektiviseras och att resurser kan bli bättre utnyttjade.

Förbund och region har nu en plan för förändringar inom ett antal funktioner samt inlett diskussioner om den så viktiga styrnings- och ledningsfrågan. Det är många viljor, vilket i sig är bra för då blir det grundlig genomgång där man vänder på de flesta stenarna. Tennis Syd är som tidigare meddelats förändringsbenägna då vår egen självbild visar att resurserna kan användas bättre för att utveckla svensk tennis. Hur vi sedan förändrar och i vilket tempo det får processen utvisa.

Till förbundets årsmöte så kommer förbundsstyrelsen att lägga fram ett förslag om ny avgiftsstruktur. En avgiftshöjning är aviserad. Dessutom kommer ett förslag om ny avgiftsstruktur för familjemedlemskap. Tennis Syd kommer fortsatt att vurma för familjemedlemskapet både vid regional-och riksdebitering av medlemsavgifterna. Tennis Syds styrelse rekommenderar ja till kvotering av förbundsstyrelsens och regionens ledamöter som är förbundets tredje förslag.  

Förbundsstyrelsens förslag - förändring av medlemsavgiften uppaterad version.pdf

Förbundsstyrelsenförslag till förändrad modell för uttag av medlemsavgift och årsavgifter.pdf

Förbundsstyrelsens förslag - Kvotering av Förbundsstyrelsen och Regionstyrelsernas ledamöter.pdf

Styrelsen för Tennis Syds rekommendation gällande förbundsstyrelsens förslag till SVTF årsmöte  

Tennis Syd arbetar fortsatt hårt för att familjemedlemskapet skall behållas i samband med regional- och riksdebitering av medlemsavgifterna. Detta för att vi är övertygade om att detta är en viktig grundbult för att svensk tennis skall kunna öka sitt medlemsantal och för att denna form av debitering skapar klart bättre incitament för klubbarna att arbeta med familjemedlemsavgifter i praktiken. 

Vi rekommenderar därför att Tennis Syds årsmöte röstar NEJ till slopandet av familjemedlemsavgiftsdebiteringen vid SvTFs årsmöte 2019.

Gällande förslaget kring avgiftshöjningen till Svenska Tennisförbundet har Tennis Syds styrelse förståelse för behovet av en långsiktig resursförstärkning. Svenska Tennisförbundet slutdatum för full implementering av höjningen känns också rimlig. Konkret för klubbarna skulle vi kunna få en modell med höjning 10 SEK 2021 ( årsmöte 2020) och 5 SEK 2022 ( årsmöte 2021). Vi vill dock se en tydligare analys av förbundets totalekonomi och en tydligare plan på hur resurserna skall användas. En fördjupad diskussion i styrelser och verksamhetsutskott måste genomföras, med syfte att säkerställa att ökade resurser på bästa sätt förstärker regionernas verksamheter. Svensk Tennis Syd vill presentera denna formen av förslag med god framförhållning till sina klubbar, vilket i detta fallet ej varit möjligt. 
Vi rekommenderar därför att Tennis Syds årsmöte röstar NEJ till avgiftshöjning vid SvTFs årsmöte 2019. 

Vi anser också att vi med denna information översiktligt förberett klubbarna på en sannolik höjning från 2021 (årsmötet 2020)

Med dessa rader hoppas jag att vi har väckt intresse för vårt årsmöte lördagen den 30 mars då också generalsekreterare Christer Sjöö kommer att närvara vilket borgar för intressanta diskussioner och en ordentlig nulägesanalys. Din klubbs åsikt är viktig för svensk tennis framtid och Tennis Syds approach på förbundsmötet i Göteborg.

För Styrelsen Tennis Syd

Lars Ekdahl 

Ordförande

 

 

Skribent: Johan Sjögren
Epost: Adressen Gömd

Följ oss på... 

  

   

  Tävlings information

                                                                                 

                                                                                         Utvärdering SO Tour 2021

 

Börja Tävla

Tävlingskalendern

Seriespel Tennis Syd 

► Seriespel 

Våra Samarbetspartners  

  

Wilson

  

 

 

 


 

 

 

 

Postadress:
Svenska Tennisförbundet Syd
Båstad Sportcenter, Box 1111
269 22 Båstad

Kontakt:
Tel: 0706113925
E-post: This is a mailto link

Se all info