Hoppa till sidans innehåll

Organisation av svensk tennis i framtiden.

27 NOV 2018 12:51
Svenska Tennisförbundet har under året initierat tankegångar att förändra organisationen av svensk tennis för att förstärka kvalitativt stöd till våra klubbar, bättre samordning och undvika dubbelarbete av vissa tjänster.
  • Uppdaterad: 27 NOV 2018 12:51

Det har nu gått drygt tio år sedan regionaliseringen infördes och det kan konstateras att regionsverksamheten ser olika ut i olika delar av landet och den finansiering som planerades till regionerna har inte kunnat genomföras. På förbundsmötet i april presenterades tankar om förändring. Det har sedan följts upp med dialog under juni månad med samtliga regionstyrelser och genomförande av klubbenkät efter sommaren. 

I september månad samlades förbund och regioner i Jönköping och ett diskussionsunderlag presenterades av förbundet. Först diskuterades förbundets förslag på prioriterade verksamhetsområden för de kommande åren i form om klubbutveckling, utbildning av tennistränare och marknadsföring av tennis. Därefter presenterades tankar kring den operativa organisationen med följande huvudpunkter.

  • Sammanslagning av den operativa organisationen vilket innebär att verksamhetsansvariga i regionerna erbjuds tjänst i en ny organisation.
  • Regionstyrelserna får ett tydligare uppdrag men samtidigt mindre operativ styrning.
  • Förbundsstyrelsen utökas med regionsrepresentanter
  • En och samma avgift betalas till Svenska Tennisförbundet. Noteras att klubbarna i Region Syd har det lägsta bidraget till regionerna från klubbarna.
  • Översyn av demokratifråga vid årsmötet med fler mandat till klubbarna.

Alla regioner var representerade och en hel del diskussioner kring förslaget. Förbundet avser arbeta vidare och avser att presentera ett förslag på ett nytt möte i januari 2019.

I samband med konferensen beslöts även att ta fram ett alternativt förslag där alla regionerna medverkar och samordnas av Jan Trolle i Tennis Öst. Tillsammans med representanter från alla regioner är målsättningen att presentera ett alternativt förslag till mötet i januari 2019. Målbilden för det alternativa förslaget är att regionerna ska finnas kvar med personal men att samordna och försöka arbeta mer tillsammans än tidigare. Svenska Tennisförbundet är delaktig även i detta förslag.

Svensk Tennis Syd vill aktivt påverka arbetet i båda alternativen fram till att förslag ska presenteras och vill verka vad som är bäst för svensk tennis. 

När det gäller tidplan har förbundet som målsättning att beslut ska tas i samband med förbundsmötet i april 2019 och att den ska träda i kraft den 1 jan 2020. Rimligheten i den tidplanen får de närmaste månaderna visa.

För Svensk Tennis Syd är det mycket viktigt att kommunicera och involvera klubbarna kring de två förslag som ska presenteras i Jönköping den 25-26 januari. Beroende på förslag och tidplan kommer vi att informera så snart det är möjligt utifrån de alternativ som finns.

Har ni frågor får ni gärna kontakta undertecknad eller någon i styrelsen i Svensk Tennis Syd!

Novemberhälsningar

På Tennis Syds styrelses vägnar 

Lars Ekdahl, Ordförande

Skribent: Johan Sjögren
Epost: Adressen Gömd

Följ oss på... 

  

   

  Tävlings information

                                                                                 

                                                                                         Utvärdering SO Tour 2021

 

Börja Tävla

Tävlingskalendern

Seriespel Tennis Syd 

► Seriespel 

Våra Samarbetspartners

  

  

Wilson

  

 

 

 


 

 

 

 

Postadress:
Svenska Tennisförbundet Syd
Båstad Sportcenter, Box 1111
269 22 Båstad

Kontakt:
Tel: 0706113925
E-post: This is a mailto link

Se all info