Hoppa till sidans innehåll

Sammanfattning av årsmötet

22 MAR 2016 14:08
2016 års årsmöte hölls i Jönköping i samband med RC Hotel Open. Totalt samlades ett trettiotal personer från ett femtontal klubbar. RC Hotel och Business vd Martin Claesson och Jönköpings TK:s ordförande, Håkan Carebro hälsade alla välkomna.
  • Skapad: 22 MAR 2016 14:08

Verksamhetsansvarig Christer Sjöö inledde sedan med en ekonomisk sammanställning från regionens uppstart till idag. Bland annat redovisades ...

... att den egna kassan har ökats med drygt 300 000 kr sedan 2009

... att budgeten har hållits samtliga år

... att soliditeten konstant varit på drygt 60 %

... att balansomslutningen vid årsskiftet var ca 2 000 000 kr

... att omsättningen ökat med ca 1 000 000 från 2009 (idag ca 3 500 000 kr)

... att Tennis Syd har de lägsta medlemsavgifterna i jämförelse med övriga regioner

Därefter presenterade Svenska Tennisförbundets ordförande Thomas Wallén och dess styrelseledamot Henrik Mittelman förbundsstyrelsens förslag till förändrade medlemsavgifter till förbundet. Förbundsstyrelsen föreslår en höjning till 50 kr/medlem och ett avskaffande av familjemedlemskapet. Förslaget innefattar även en rekommendation att alla regioner också skall införa en enhetsavgift på 50 kr/medlem.

Nedan redovisas en bild av hur avgiftstrukturen ser ut idag (per den 31/12 2015).

Avgifter 1

Efter Thomas och Henriks inlägg följde en diskussion där klubbarna framförde en risk att förslaget skulle innebära ett minskat antal medlemmar då familjemedlemskapet försvinner. Flera föreningar menade också att man börjar i fel ände d.v.s. de vill först se en plan för vad pengarna skall användas till.

Det fanns också de klubbar som var postiva till förslaget och betonade vikten av att ha ett starkt förbund. Efter diskussionen följde en omröstning där utfallet blev nej till förlaget.

Därefter startade Tennis Syds ordförande Mats Radhammar formellt årsmötet. Verksamhetsberättelsen som precis som tidigare år gjorts som en film "klubbades" och även det ekonomiska resultatet som blev 50 000 kr bättre än budgeterat och slutade med en vinst på 705 kr.

Verksamhetsplanen för perioden 2016-2018 föredrogs och där märktes en "svängning" av verksamheten mot fler projekt/aktiviteter där den enskilda klubben är mottagare. Sedan starten av regionen har framförallt klubbarnas spelare och tränare varit i fokus men nu är det allstå klubbarna verksamheter som skall stå i fokus. Verksamhetsplanen tar sin avstamp från Riksidrottsförbundets strategidokument som beslutades i samband med Riksidrottsmötet i Helsingborg i maj.

Budgeten för 2016 visar på ett negativt resultat på -175 000 kr. Anledningen till detta är minskade bidrag från Svenska Tennisförbundet, minskade lägerbidrag i och med SEB:s avslut som sponsor och att distriktsförbunden har gjort förändringar i sina bidragsnycklar. Totalt är "intäktstappet" ca 350 000 kr. Christer informerade också om att det finns stora orosmoln framöver avseende regionens bidrag. För Tennis Syd var detta den tredje negativa budgeten under de senaste fyra åren.

I avvaktan på beslutet gällande Svenska Tennisförbundet medlemsavgifter föreslog styrelsen att behålla medlemsavgifterna till Tennis Syd oförändrade (30/45/70). Man aviserade dock om att det kan bli ett extra årsmöte i samband med sommarens Klubbledareträff.

Mats Radhammar, Tomas Jonsson, Janne Immonen, Hans Corin och Sophie Lindvall stod för omval och alla fyra valdes också om för en period om två år (Mats i egenskap av ordförande på ett år). Även sittande valberedning och revisorer valdes om.

Efter mötet bjöds deltagarna på lunch och sedan semifinalerna i RC Hotel Open.

Tennis Syd vill också passa på att rikta ett stort tack till RC Hotel och Business generös hjälp med genomförandet av årsmötet.

Vill du läsa mer finner du årsmöteshandlingarna här.

Skribent: Christer Sjöö

Följ oss på... 

  

   

  Tävlings information

                                                                                 

                                                                                         Utvärdering SO Tour 2021

 

Börja Tävla

Tävlingskalendern

Seriespel Tennis Syd 

► Seriespel 

Våra Samarbetspartners  

  

Wilson

  

 

 

 


 

 

 

 

Postadress:
Svenska Tennisförbundet Syd
Båstad Sportcenter, Box 1111
269 22 Båstad

Kontakt:
Tel: 0706113925
E-post: This is a mailto link

Se all info