Hoppa till sidans innehåll

SvTF Syd har ingått i ett avtal om samsyn och samverkan med övriga specialidrottsförbund (SDF) i Halland

25 MAR 2020 09:09
SvTF Syd och övriga Specialidrottsförbund (SDF) i Halland har enats om en överenskommelse om samsyn och samverkan för ett blomstrande halländskt idrottsklimat. Överenskommelsen gäller i första hand barn och ungdomar upp till 15 år.
  • Skapad: 25 MAR 2020 09:09

Barnkonventionen säger bland annat att ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde” och att ”Barnens bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn”. Detta skall naturligtvis gälla även inom idrottsrörelsen. Forskning visar samtidigt att allsidig träning och en god rörelseförståelse minskar risken för skador, samt att psykisk ohälsa är vanligare hos idrottare som väljer att specialisera sig tidigt.

SvTF Syd och övriga Hallands specialidrottsförbund (SDF) har enats om en överenskommelse om samsyn och samverkan för ett blomstrande halländskt idrottsklimat. Överenskommelsen gäller i första hand barn och ungdomar upp till 15 år. Syftet med överenskommelsen är att säkra att Barnkonventionen efterlevs och barnrättsperspektivet genomsyrar halländsk idrott. Samtidigt vill vi tillsammans motverka negativa effekter av tidig specialisering och verka för livslångt idrottande genom glädje och gemenskap. Överenskommelsen skapar en gemensam grundsyn kring idrottande som kommer att leva kvar, i alla åldrar.

Med Samsyn ska vi i möjligaste mån organisera våra aktiviteter så att barn och ungdomar kan hålla på med flera olika idrotter längre upp i åldrarna. Vi vill att barn ska slippa välja bort en idrott i låg ålder. Istället vill vi främja möjligheterna för barn och ungdomar att utöva flera idrotter. Genom Samsyn kan vi;

  • Skapa acceptans för varandras idrotter
  • Förbättra kommunikationen mellan idrottsledare på lokal nivå
  • Respektera varandras säsonger
  • Låta barnet välja aktivitet, vid eventuell kollision

Genom Samverkan vill vi främja aktiviteter mellan olika idrotter för att både utövare och ledare ska lära sig av erfarenheter från andra idrotter och på detta sätt utveckla sig själva och halländsk idrottsrörelse. Samverkan uppnår vi genom att;

  • Skapa mötesplatser och forum mellan alla idrotter på lokal nivå
  • Uppmuntra föreningar till gemensamma aktiviteter mellan idrotter
  • Skapa kommunikation och nätverk mellan SDF, föreningar och ledare
  • Ge barnen möjlighet att prova olika idrotter

Överenskommelse med tillhörande handlingsplan är förankrad och beslutad hos respektive SDF. Ambitionen är att alla SDF i Halland på sikt ansluter sig till överenskommelsen.

För att säkra fortsatt arbete i denna överenskommelses anda ska deltagande förbund årligen uppdatera och utvärdera handlingsplanen. Bl.a. kommer SvTF Syd att i samband med utbildningar, konferenser och klubbmöten informera om vikten av Samsyn & Samverkan föreningar emellan.

Skribent: Magnus Hansson
E-post: Adressen Gömd

Följ oss på... 

  

   

  Tävlings information

                                                                              

                                                    Utvärdering SO Tour 

 

Börja Tävla

Tävlingskalendern

Seriespel Tennis Syd 

► Seriespel 

Våra Samarbetspartners  

  

Wilson

  

 

 

 


 

 

 

 

Postadress:
Svenska Tennisförbundet Syd
Båstad Sportcenter, Box 1111
269 22 Båstad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: ola.svantesson@gmail...

Se all info